ПЕРЕЛІК

нормативних документів з питань охорони праці для організації роботи в КДЮСШ № 13

1. Закон України «Про охорону праці».

2. Кодекс законів про працю України.

3. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».

4. Кодекс цивільного захисту України

5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення».

6. Закон України «Про колективні договори і угоди».

7. Закон України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

8. Закон України «Про дорожній рух».

9. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 р. № 1232.

10. Положення про розслідування та облік нещасних випадків невиробничого характеру,затверджений постановою а Кабінету Міністрів України від 22.03. 2001 р. № 270.

11. Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що стались під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах,затверджене наказом Міністерства освіти і науки від 31.08. 2001 р. № 616 (із зміни внесеним згідно з наказом МОН України від 07.10.2013 № 1365).

12. Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і навчальних закладах,затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.11.2006 №782.

13. Типове положення про службу охорони праці,затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255.

14. Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства,затверджене наказом затверджене Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 №55.

15. Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці,затверджене Державним комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.03.2007 №56.

16. Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці,затверджене наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15.

17. Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах підпорядкованих Міністерству освіти і науки України,затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 №304.

18. Перелік робіт з підвищеною небезпекою,затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26.01.2005 р. № 15.

19. Правила пожежної безпеки в Україні.

20. Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України,затверджені наказом Головного Управління державної пожежної охорони від 30.09.1998 №348/70 із змінами,внесеними згідно з наказом МОН України від 21.02.2001 №80/16.

21. Положення про розробку інструкцій з охорони праці,затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 29.01.1998 №9.

22. Правила охорони праці під час виконання робіт на висоті,затверджені наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27.03.2007 №62.

23. Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями,затверджені наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 19.12.2013 № 966.

24. Положення щодо розробки планів локалізації та ліквідації аварійних ситуацій,затверджене наказомДержавного комітету України по нагляду за охороною праці від 17.06.1999 №112.

25. Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.1992 №442.

26. Правила безпеки під час занять у навчальних і навчально-виробничих майстернях навчальних закладів системи загальної середньої освіти,затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 13.08.2007 № 730.

27. Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом і взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,затверджене наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 24. 03. 2008 № 53.

28. Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до валових витрат,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 № 994.

29. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників,затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 №336.

30. Перелік професій, виробництв та організацій, працівників яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559.

31. Порядок проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів та видачі особистих медичних книжок,затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2001 №559.

32. Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій,затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21.05.2007 №246.

33. Перелік робіт, де є потреба у професійному доборі,затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 23.09.1994 №263/121.

34. Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд,затверджене наказом Державного комітету будівництва, архітектури і житлової політики України від 27.11.1997 №32/288.

35. Порядок опрацювання і затвердження власником нормативних актів про охорону праці, що діють на підприємстві,затверджений наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 21.12.1993 № 132.

36. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів,затверджені наказом Державного Комітету України з нагляду за охороною праці від 09.01.1998 №4.

У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі № 13 згідно з річним навчальним планом на 2018/2019 навчальний рік проводяться інструктажі та бесіди з вихованцями усіх відділень ЩОДО запобігання дитячого травматизму.

На початку вересня 2018/2019 навчального року всі тренери-викладачі всіх відділень КДЮСШ № 13 провели бесіди з вихованцями школи на тему "Профілактика дитячого травматизму". Вони нагадали правила поведінки вихованців на дорозі, під час навчально-тренувальних занять, під час спортивно-масових заходів, на вулиці, в школі. Тренери-викладачі розповіли про техніку безпеки на заняттях, та провели інструктажі з безпеки життєдіяльності вихованців школи з записом у відповідні журнали реєстрації інструктажів.

До 5 вересня 2017 року тренери-викладачі школи всіх відділень провели з вихованцями бесіди на теми протипожежної безпеки та правил дорожнього руху. Бесіди проводились з метою попередження випадків ДТП з дітьми в урочний та позаурочний час, та випадків пожежі при самостійному перебуванні дитини вдома або тощо.

Складено графік проходження вихованцями КДЮСШ № 13 медичних оглядів.

В КДЮСШ № 13 тренери - викладачі особисто проводять інструктажі з безпеки життєдіяльності із обов'язковою реєстрацією у журналах: "Журнал реєстрації первинного, позапланового, цільового інструктажів вихованців, учнів, студентів, слухачів з безпеки життєдіяльності" та "Журнал реєстрації вступного інструктажу з безпеки життєдіяльності"

  1. Проведення аналізу стану травматизму невиробничого характеру та його соціально-економічних наслідків, дослідження причин виникнення факторів середовища життєдіяльності, небезпечних для життя і здоров'я людини, їх властивостей, джерел, а також розробляти на підставі результатів такого аналізу та досліджень профілактичні заходи щодо запобігання виникненню нещасних випадків невиробничого характеру.
  2. Проведення в групах початкової підготовки бесід з безпеки дорожнього руху "Увага! Діти на дорозі".
  3. Проведення в групах попередньої базової підготовки бесід "Дорожні знаки", "Правила безпеки при переході вулиці".
  4. Проведення бесід з вихованцями школи з пожежної безпеки, "Куріння, алкоголь - загроза здоров'ю".

Правила поведінки на водоймищі, що вкрита кригою

Тож, шановні учні, нагадуємо основні правила поведінки на водоймах взимку:


У жодному разі не можна виходити на тонкий лід та перевіряти його міцність ударом ноги, а обов’язково використовувати для цього палицю.

Не можна також стрибати та бігати по льоду, збиратися великими групами на одному місці. Знайте, що на початку зими небезпечною є середина водоймища, а в кінці зими - прибережні ділянки.

Якщо ж ви все таки опинилися у крижаній воді, а поряд нікого немає, розставте широко руки та намагайтеся утримуватися на поверхні.

Пам’ятайте, що енергійні рухи під час перебування у воді сприяють швидкому охолодженню. Тому старайтеся без різких рухів виповзти на міцний лід у бік, звідкіля прийшли та повзти до берега, відштовхуючись ногами від краю льоду.

Надаючи ж допомогу людині, що провалилася під лід, ні в якому разі не можна підходити до неї стоячи, потрібно наближатися лежачи, розкинувши в сторони руки та ноги, використовуючи дошки або інші предмети, які є під руками. Лежачи на одному з таких предметів, закріплених мотузкою на березі або на твердому льоду, особа, яка надає допомогу, повинна наблизитися до потерпілого на відстань, яка дозволить подати мотузку, пояс або багор.

Коли поруч нічого немає, то 2-3 чоловіка лягають на лід і ланцюжком просуваються до постраждалого, утримуючи один одного за ноги, а перший подає жертві ремінь або шарф.

Окремо звертаємося до батьків:

Пильнуйте своїх дітей, не дозволяйте їм без вашого нагляду гратися поблизу річок, ставків.

Будьте обережні! Бережіть своє життя!

А якщо вам раптом доведеться стати свідком нещасного випадку, телефонуйте до служби порятунку «101»

/Files/images/bezpeka/led.jpgПравила поведінки на льоду.

/Files/images/bezpeka/stend_лед.jpgПравила поведінки під час нещасного випадку на водойомищі.


Профілактика дитячого травматизму.

У нашій країні приділяється багато уваги профілактиці дитячого травматизму.

Для того щоб уберегти дітей від травм, дорослі повинні дотримуватися наступних правил безпеки:

А) суворо стежити за тим, щоб під час прийому гарячої рідкої їжі діти не перекидали на себе чашки, тарілки і т.п.;

Б) з підвищеною увагою і обережністю переносити посуд з гарячою рідиною в місцях квартири (або дитячих установ), де раптово можуть з’явитися діти;

В) не дозволяти дітям перебувати поруч під час приготування їжі, миття посуду, прання білизни, прасування;

Г) ховати в недоступних місцях сірники, запальнички;

Д) зберігати їдкі кислоти, луги та інші отруйні речовини в місцях, недоступних для дітей;

Е) не допускати дітей близько до топлення печі і напруженим предметів (електроплитці, праски, чайнику та ін);

Правила безпеки поводження з електричними приладами

Кожен день ти користуєшся електричними приладами, але потрібно знати, що вони криють у собі небезпеку. Так, дія електричного струму на людину може призводити до електричних травм та пошкоджень, таких як скорочення м'язів, що супроводжується сильним болем, втратою свідомості, порушенням роботи серця чи дихання (або обох цих порушень разом). Іноді трапляються нещасні випадки від дії електричного струму, які приводять до смерті людини. Та щоб уникнути багатьох неприємностей, тобі достатньо завжди пам’ятати та дотримуватись правил поводження з електричними приладами:

- Електронагрівальні прилади, такі як електрочайник, електросамовар, електропраска, електрокамін та інші, потрібно включати в електромережу справними.

- Якщо ти дивишся телевізор, а екран погас або почав миготіти, ні в якому разі не можна по ньому стукати. Він може загорітися або навіть вибухнути. Його треба негайно вимкнути.

/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_725d5c1b.png- Якщо щось потрапило до телевізора, радіоприймача та інших електроприладів, які працюють, треба в першу чергу їх вимкнути. Ні в якому разі не можна лізти туди олівцем чи іншим предметом, коли електроприлад увімкнутий.

- Переважна кількість побутових електроприладів є переносними, і при цьому часто виникає пошкодження їх ізоляції. Також буває, що електричний дріт обірвався чи оголився. У таких випадках ні в якому разі не торкайся оголених місць, бо це може призвести до травми.

/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_217ad5be.png- Не залишайте без нагляду увімкненими в розетку електроприлади.

- Забороняється тягнути за електричний шнур руками, тому що він може обірватися і вразити електричним струмом.

/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_35b415c2.png- Не можна заповнювати водою ввімкнені в електромережу чайники, кавоварки, каструлі.

- Не торкайся мокрими руками та не витирай вологою ганчіркою електричні кабелі, штепсельні розетки, вимикачі, інші електроприлади, ввімкнені в електромережу.

- Не можна підвішувати речі на кабелі.

- Не можна бавитись із штепсельними розетками – це загрожує твоєму життю.

- Коли ідеш з дому – всі електроприлади мають бути вимкнені.

- Використання електричних приладів не за призначенням або невміле користування ними, може призвести до пожежі!

Але якщо вже так сталося, що електричне обладнання загорілося, то перш за все потрібно:

- вимкнути електрорубильник. (А ти знаєш, де знаходиться електрорубильник твого помешкання? Якщо ні, тоді негайно попроси своїх батьків показати тобі його і навчити, як ним користуватися!)

- Якщо знеструмити електромережу неможливо, то слід пам’ятати: не можна застосовувати для гасіння воду та пінні вогнегасники, можна лише порошкові;


/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_2f03546.png - терміново телефонуй за номером 101 і викликай пожежників на допомогу.
101

Якщо електроприлад зайнявся, спробуй діяти за такою схемою:

- обмотай руку сухою ганчіркою, висмикни вилку з розетки;

- накрий палаючий предмет ковдрою;

- повідом дорослих про пожежу.

Під час прогулянки ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

- підходити до оголених дротів і чіпати їх руками;

- розводити багаття, запускати повітряних зміїв під лініями електропередач;

- гратись поблизу підстанцій.

Якщо не забувати ці прості правила, то можна уникнути багатьох неприємностей.

Пам’ятай, несправності в електромережі й електричних приладах може усунути лише спеціаліст-електрик!

Правила безпеки при користуванні газом

В Україні як паливо широко використовується газ. Майже в кожній квартирі встановлено газові плити, водонагрівачі, опалювальні печі чи котли.

Щоб газ приносив людям лише радість і тепло, кожний член сім'ї, починаючи зі шкільного віку, мусить знати і суворо дотримуватись правил безпечного користування газом, знати, до яких наслідків призводить порушення цих правил.

Природний газ майже вдвічі легший за повітря і при витоку з приладів і газопроводів піднімається, скупчуючись у верхніх зонах приміщень.

Природний і зріджений гази не мають кольору і запаху. Щоб газам надати запаху, до них додають домішки, у результаті чого з’являється запах гнилої капусти.

Запам’ятай, що газ, яким користуються у побуті, є горючою речовиною і порушення правил користування ним може призвести до виникнення пожежі.

Для попередження виникнення пожежонебезпечної ситуації потрібно правильно користуватися побутовими газовими приладами.

Запам’ятай основні вимоги для попередження пожежі:

- Забороняється користуватися несправними газовими приладами чи використовувати їх не за призначенням.

/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_36d2e18e.png- Не можна залишати без нагляду працюючі газові прилади, бо на випадок затухання одного з пальників в приміщення починає надходити газ, він накопичується та, змішуючись із повітрям, утворює вибухонебезпечну суміш. Необхідно стежити, щоб рідина, що кипить, не залила вогонь пальника, протяг не загасив полум’я.

- Якщо газ потрапив у повітря приміщення, негайно слід закрутити кран подачі газу і провітрити приміщення.

/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_474643b4.png- Категорично забороняється сушити білизну чи волосся над плитою із запаленими пальниками.

- Не можна розміщувати біля газової плити речовини, що можуть легко займатися: папір, тканини тощо.

При виявленні запаху газу:

- ні в якому разі не використовуй сірники, запальнички та інші джерела відкритого вогню; не вмикай світло та будь-які електроприлади; не користуйся електродзвінками квартир; не використовуй телефони з дисковими номеронабирачами;

/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_49fc463b.png- негайно перекрий вентилі на газовому приладді і крани на плиті;

- відчини вікно і двері, створивши протяг для провітрювання приміщення;

- виклич аварійну службу газу за телефоном 104 і залиш приміщення.

У разі вибуху газу та пожежі в приміщенні:

- негайно перекрий вентилі на газовому приладді і крани подачі газу перед ними;

/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_m488b8d58.png- терміново повідом аварійну службу газу за телефоном 104;

101 103


- негайно повідом пожежну охорону за телефоном 101;

- якщо є постраждалі - виклич швидку медичну допомогу за телефоном 103.

Правила поведінки при отруєнні газом:/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_m2d6db510.png/Files/images/травматизм/tmpeoRPQz_html_m7b2a1a8a.png

- відчини вікна, двері;

- потерпілого необхідно винести на вулицю і розстебнути одяг на грудях. На голову покласти холодний компрес, а до ніг – грілку, оббризкати обличчя холодною водою, дати понюхати нашатирний спирт, напоїти міцним чаєм, кавою.

Будь завжди уважним при користування газом, неухильно дотримуйся правил експлуатації газових приладів – у цьому запорука твоєї безпеки! Бережи своє життя!

ПАМ’ЯТАЙ, що користуватись газовим приладдям можна тільки після того, як дорослі детально пояснять тобі правила поводження з ними і ще деякий час наглядатимуть за тим, чи правильно ти все виконуєш.

До 28 грудня 2018 року було проведено додаткові бесіди з працівниками та вихованцями школи щодо виконання заходів профілактики грипу та вірусних інфекцій.

12 грудня 2018 року були проведені інструктажі з охорони праці з працівниками закладу щодо поведынки під час снігопаду та ожеледиці. До 14 грудня 2018 року було проведено бесіди з безпеки життєдіяльності з вихованцями школи щодо поведінки під час снігопаду та ожеледиці, під час перебування на льоду та правила поведінки з вибухонебезпечними предметами.

У травні-червні 2019 року тренери-викладачі проведуть бесіди з вихованцями: Правила безпечної поведінки на воді та біля води; правила поведінки на воді та рятування на воді; послідовність дій при наданні першої допомоги.

/Files/images/как вести себя на воде.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 1534